Home

last update: 23/09/2011
Welkom bij nieuwbouw project 't Hoge Larensehof
te Hilversum!


Al het laatste nieuws kunt u op deze pagina vinden...

25 september 2011 - Kinderbingo

Aanstaande zondagmiddag is er van 14.00 tot 16.00 uur in de Geus een leuke kinderbingo! Natuurlijk zijn ouders, opa´s en oma´s ook van harte welkom. Kaarten voor € 0,50.
Deze middag wordt georganiseerd door de vereniging HOOH e.o. ism de vereniging Geuzenbuurt.

Bestemmingsplan "Over ´t Spoor"

Het ontwerpbestemmingsplan is nu ook in te zien in buurthuis de Geus:
Bestemmingsplan "Over ´t Spoor" ligt ter inzage tussen 8 augustus en 17 september.
Wat is een bestemmingsplan?
Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming vast van gronden en gebouwen. Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt, zoals in dit geval huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen e.d. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.
Het ontwerpbestemmingsplan is nu ook in te zien: Buurthuis de Geus, Geuzenweg 84, 1221BV Hilversum

Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken!

week 32/33 2010 - Herinrichting Larenseweg

Beste buurtbewoner, vanaf maandag 9 augustus t/m vrijdag 22 oktober zal er een begin worden gemaakt met de herinrichting van het gedeelte van de Larenseweg.
De Geuzenweg en de Huygensstraat zijn dan niet bereikbaar vanaf de Noorderweg.
Het gedeelte Geuzenweg vanaf de Noorderweg tot aan de Geus en de Huygensstraat vanaf de Geus tot aan de Hoge Larenseweg zal tijdelijk voor het autoverkeer in twee richtingen toegestaan zijn. Mogelijk zal het extra autoverkeer tijdelijk voor overlast gaan zorgen in de buurt met name het deel van de Geuzenweg tussen buurthuis de Geus en de Jan van der Heijdenstraat.

Zorg ervoor dat u uw auto niet "dubbel" parkeerd zodat het autoverkeer elkaar zonder problemen kan passeren. De komende weken zal hierop gecontroleerd worden.

Namens de Bewonersvereniging Geuzenbuurt; Voorzitter E.Bakker

08 juli 2010 - Uitnodiging informatieavond

Beste medebuurtbewoners, het gevaar bestaat, dat de Zuiderweg gaat veranderen in een busbaan. Niet vandaag of morgen, maar de beslissing daarover wordt deze maand genomen door de gemeente Hilversum. Aan deze kant van het spoor hebben vertegenwoordigers van bewonersvereniging OSP, bewonersvereniging Geuzenbuurt en de vereniging HOOH een aantal informatieavonden bijgewoond. Als gevolg daarvan vinden wij het noodzakelijk voor de buurt een informatieavond te beleggen.
Die informatieavond is a.s. donderdagavond 8 juli vanaf 20:00 uur in het oude Regev-gebouwtje aan de Minckelersstraat.

Tot aanstaande donderdag,
Met vriendelijke groet,
Lid van de HooH adviesraad
Patrick Weening, Vicevoorzitter
Ed Bakker, Voorzitter Bewonersvereniging Geuzenbuurt en secretaris HOOH e.o.

27 april 2010 - Uitnodiging inspraakavond

Uitnodiging inspraakavond Openbare ruimte Geuzenbuurt/ Electrobuurt / Kleine Driftbuurt
Dinsdag 27 april van 19.30 uur tot 22.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur.
Vergaderruimte in wijkcentrum De Geus, Geuzenweg 84.

31 maart 2010 - Petitie Parkeren

Beste buurtbewoner, n.a.v. parkeerperikelen van de laatste weken is er een petitie opgesteld die woensdagavond op het gemeentehuis aangeboden zal worden. Wij nodigen u van harte uit om met zoveel mogelijk buurtbewoners aanwezig te zijn om deze actie te ondersteunen.
Petitie PARKEREN wordt aangeboden aan burgemeester en wethouders, tijdens vragenuur.
Verzamelen om 19.20 UUR voor het raadhuis.

16 februari 2010 - Voorlichtingsavond inbraakpreventie

Het aantal woninginbraken in de Hilversum-Oost neemt toe.
Voor de gemeente en de regiopolitie Gooi en Vechtstreek vormt dit gegeven een extra reden om op dinsdag 16 februari in deze wijk een informatieavond te organiseren, over het onderwerp woninginbraakpreventie.
Inwoners van de Hilversum-Oost zijn vanaf 19.30 uur (tot uiterlijk 21.30 uur) van harte welkom in één van de zalen van de Morgensterkerk (Seinstraat 2). De zaal is vanaf 19.00 uur open.
Namens de Bewonersvereniging Geuzenbuurt, E.Bakker

2 december 2009 - Sinterklaasmiddag

Een speciale Sinterklaasmiddag van 14.00 - 16.30 uur
Met de pieten gaan we pepernoten bakken, knutselen en is er sport & spel.
Sinterklaas komt pas om 16.00 uur binnen in de gymzaal. De kinderen gaan dan voor hem zingen en ze krijgen allemaal een klein cadeau van hem. Daarna krijgen ze allemaal nog warme chocomel en wat lekkers.

Elke woensdagmiddag - De Geus!

Op woensdagmiddag kun je er knutselen, computeren en er is ook sport & spel.
De tijden zijn als volgt:
Computerinloop: 14.00-16.30 uur, 7-12 jaar
Knutselinloop: 14.00-15.00 uur, 4-12 jaar
Sport & Spel: 15.00-15.30 uur, 4-7 jaar
Sport & Spel: 16.00-17.00 uur, 8-12 jaar

3 oktober 2009 - Stationsfestival Hilversum

Op zaterdag 3 oktober viert Hilversum feest!
Met het Stationsfestival viert de gemeente Hilversum samen met ProRail en NS dat de stationspleinen klaar zijn en dat de stationstunnel de wijk Over t Spoor weer met het centrum verbindt.
Op de podia op het Oosterspoorplein en op het Stationsplein zijn verschillende optredens. Voor jong en oud is er genoeg te beleven en de inloop is gratis.

11 en 12 oktober 2008 - Open dagen MVH


18 augustus 2008 - inspraakavond Herinrichting


08 juni 2008 - Geuzenbuurt FEEST - 't Hoge Larensehof!!


14 mei 2008 - Start sloop benzinestation


17 april 2008 - Inspraak bestemmingsplan Over t Spoor


14 maart 2008 - Voorjaarsdisco in buurthuis de Geus

De disco van 14 maart gaat wegens omstandigheden helaas niet door!

04 januari 2008 - Nieuwjaarsdisco in buurthuis de Geus


10 februari 2007 - Bewoners bijeenkomst

** CAFE DUDOK om 19:30 uur bewoners bijeenkomst **

september 2006 - Oplevering volgens planning

De opleveringsprognose van Vink blijkt te kloppen! :o)
De eerste type D-woningen zijn reeds opgeleverd en de bewoners zijn druk aan het klussen...

07 juli 2006 - Kijkdag

*** KIJKDAG 14:00 - 15:30 uur OP DE BOUWLOCATIE ***

09 juni 2006 - Bewoners bijeenkomst

** CAFE DUDOK om 20:30 uur 2de bewoners bijeenkomst **

10 mei 2006 - Opleveringsprognose

Bouwnummers 45 t/m 53 :september 2006
Bouwnummers 30 t/m 44 :oktober 2006
Bouwnummers 54 t/m 62 :oktober/november 2006
Bouwnummers 19 t/m 26 :oktober/november 2006
Bouwnummers 27 t/m 29 :november 2006
Bouwnummers 01 t/m 18 :december 2006 / januari 2007

24 maart 2006 - Eerste kijkdag

*** KIJKDAG 14:00 - 15:30 uur OP DE BOUWLOCATIE ***
Het was gezellig druk en er viel aardig wat te bekijken! :o)

27 januari 2006 - Bewoners bijeenkomst

*** CAFE DUDOK om 20:30 uur NIEUWJAARSBORREL ***
De bewonersbijeenkomt was zeer gezellig...

17 november 2005 - Straatnamen

De huisnummers zijn te vinden in het overzicht.
Er is dus een nieuwe straatnaam bedacht: de Buys Ballotstraat.
bouwnummer(s)  type straatnaam
1 t/m 18 appartementen   Buys Ballotstraat
19 t/m 25 type A2 Buys Ballotstraat
26 type A2 Huygensstraat
27 t/m 29 type C Huygensstraat
30 t/m 44 type B Buys Ballotstraat
45 t/m 53 type D Hoge Larenseweg
54 t/m 62 type A2 Buys Ballotstraat

29 oktober 2005 - Open dag

*** OPEN DAG 10:00 - 13:00 OP DE BOUWLOCATIE ***

21 oktober 2005 - 1e steen

De 1e steen / gedenksteen gelegd door wethouder Ben Hammer.

7 juni 2005 - Startschot

Het startschot voor de bouw van het project ‘t Hoge Larensehof is gegeven. Vandaag is ‘de eerste paal geslagen’ voor de bouw van woningen en appartementen op het voormalig terrein van het dagblad de Gooi en Eemlander. ‘t Hoge Larensehof ligt ingesloten tussen de Hoge Larenseweg, de Geuzenweg, de Huygenstraat en de Korte Noorderweg. De woningen en appartementen liggen in een gezellige buurt in het hart van Hilversum en op loopafstand van het Centraal Station.

Het plan bestaat uit 36 ééngezinswoningen en 18 appartementen en worden ontwikkeld door V.O.F. Hoge Larenseweg en LATEI projectontwikkeling in samenwerking met Woningstichting Dudok en de gemeente Hilversum.
’t Hoge Larensehof wordt gebouwd door Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen b.v. Het project ligt rondom een autovrij binnengebied.

Brochures

brochure_appartementen.pdf
brochure_woningen.pdf
inpandige_berging_B.pdf
optiemogelijkheden_typeB.pdf

Disclaimer

Schilder Hilversum
 
Pelt Schilder Hilversum